• HR

    2.0

    => Spokojenější zaměstnanci =>
    => Spokojenější zákazníci =>
    => Spokojenější firma =>

    Chci vědět víc!

V co věříme

Chceme dělat zaměstnance v jejich práci i osobním životě spokojenější a šťastnější. Chceme, aby se vaši zaměstnanci těšili do práce. Pomáháme firmám zvyšovat produktivitu, angažovanost (engagement) a loajalitu zaměstnanců skrze zvyšování jejich spokojenosti v práci i v osobním životě.

Naše hodnoty

Absolutní diskrétnost vůči zaměstnancům i firmám
Naše práce je založena na důvěře. Bez ní bychom nemohli dosahovat žádných výsledků. Proto ctíme důvěru, kterou nám dávají firmy i jednotliví zaměstnanci. Pro svoji práci žádáme vždy jen ty informace, které k ní skutečně potřebujeme, a ty si navždy necháme pro sebe.

Pomáháme těm, co chtějí pomoci
Uděláme vše pro to, abychom odstranili překážky, které brání vaší firmě i vašim zaměstnancům ve změnách, vše pro to, abyste vy i vaši zaměstnanci měli co největší šanci při implementaci změn uspět. Zbytek je na vás.

Věříme v jedinečnost
Věříme v jedinečnost firem, lidí, produktů i přístupů. Věříme v diverzitu a chceme ji podporovat, ne ničit. Nevěříme ve "škatulkování." Na čem stavíte? Chcete se s námi potkat?

Naše poslání

Na čem stavíme

Věda

Věříme ve vědu, na vědecky ověřené a vyzkoušené principy, ať již v oblasti strategického managementu, HR managementu či psychologie. Je to právě věda, která prokázala, že spokojenější zaměstnanci se více zapojují do dění ve firmě (Journal of Applied Psychology, 2002) a že šťastní zaměstnanci jsou také o 12 % produktivnější (University of Warwick, 2014).

Mindfulness

Věříme, že vědomá koncentrace na „tady a teď“ i další východní přístupy, mají velké dopady na zvyšování spokojenosti a osobního štěstí u zaměstnanců.

Praxe

Každá teorie získává svou reálnou hodnotu až implementací do praxe. Víme to, protože za prvních 7 let existence naší firmy jsme hovořili s top managementem či vlastníky 239 českých firem a organizací různých velikostí i oborů. Bavili jsme se s nimi o problémech, které řešili při řízení chodu společnosti, obchodu, marketingu, výroby, IT, či lidských zdrojů. O tom, jak a proč to se tyto problémy rozhodli řešit, jak tyto změny probíhaly, a jak na své cestě za změnou nakonec uspěli.

Individuální přístup

Každá firma i každý člověk je jedinečný. Univerzální postupy sice existují, ale vždy se najde určité procento, které ve finále tvoří jedinečnou a konkurenční výhodu dané společnosti. Říká se: „Pro stromy nevidět les,“ ale bylo by velkou chybou nevidět pro les krásu jednotlivých stromů.

Chcete se s námi potkat?

Co nabízíme

Jsme specialisté na stres a štěstí v práci. Tato témata považujeme za dvě strany stejné mince a za stěžejní pro každou jednu firmu. Zatímco stres ovlivňuje nákladovou stranu firmy, štěstí zaměstnanců zase tu výnosovou. Současné výzkumy jednoznačně ukazují přímou souvislost mezi stresem a celou řadou psychosomatických onemocnění – Bruce Harold ze Stanford University’s School of Medicine uvádí podíl stresu až na 90 % všech nemocí. Navíc, už v roce 1999 v tehdejší EU-15 bylo podle průzkumu WHO 50 až 60 % pracovní neschopnosti způsobeno následky stresu.

Stejně tak ale existuje přímá souvislosti mezi subjektivně prožívaným štěstím a vyšší produktivitou a kreativitou v práci i tržbami. Šťastnější zaměstnanci jsou podle zjištění University of Warwick o 12 % produktivnější a podle zjištění společnosti Deloitte také neodcházejí z firmy. Více tvrdých dat o štěstí v práci se dozvíte v tomto našem článku.

Jak stresu, tak štěstí v práci věnujeme velké množství pozornosti i energie, a to z nejrůznějších úhlů. Ve své práci vycházíme z aktuálních vědeckých zjištění a podklady pro ni čerpáme přímo z aktuálních vědeckých studií. Kromě klasického pohledu stavějícího na nejnovějších vědeckých poznatcích z oblasti medicíny, psychologie, neurofyziologie a endokrinologie zohledňujeme také psychoterapeutické teorie a kazuistiky a přinášíme i vhledy z pohledu mindfulness. U mindfulness přitom díky příslušným teologickým znalostem kombinujeme jak tzv. construct mindfulness využívanou v západní medicíně a psychoterapii zejména prostřednictvím MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) a MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy), tak i původní, spirituálně založenou mindfulness, pocházející z buddhismu, ale i dalších náboženských směrů. Současná věda se přitom zabývá měřením a vyhodnocováním obou těchto větví meditačních technik.

Nabízíme komplexní přístup ke stresu i štěstí v práci. Od diagnostiky potenciálních problémů a rizik v těchto oblastech, přes konzultace, až pro praktické skupinové workshopy a semináře, individuální rozvojové programy pro klíčové zaměstnance, až po manažerské skupiny, kde pracujeme na zmírnění stresu, zvýšení pocitů štěstí i na psychologické bezpečnosti v rámci konkrétních týmů pracovníků.


Více o našem pohledu na stres se můžete dočíst v tomto článku, který srozumitelnou formou shrnuje všechny psychosomatické dopady stresu i mechanismy, jak se stresem bojovat a jak mu předcházet, které jsou předmětem našich školení pro firmy. Můžete si také stáhnout náš leták pro účastníky konference Škoda stresu, kterou pořádala mladoboleslavská Škoda Auto, a používat ho pro sebe i své zaměstnance.

Vybraná školení

Anatomie stresu – Workshop Anatomie stresu se skládá z kombinace teoretických poznatků z oblasti neurofyziologie a psychologie, celé řady praktických příkladů a z interaktivní skupinové práce s účastníky workshopu. Ta je zaměřená na hlubinnou práci se stresem. Účastníci se naučí lépe zvládat stresové situace. Co je však mnohem podstatnější – díky interaktivní práci s prvky sebepoznání se naučí, jak stresu předcházet.

Meditační techniky (NOVINKA 2018) – Workshop Meditační techniky pomůže účastníkům osvojit si širokou škálu vědecky ověřených meditačních a relaxačních technik. Naučí se zde pracovat s technikami v sedě, leže, ve stoje i při chůzi. Účastníci se také seznámí s mechanismem účinku jednotlivých meditačních technik z pohledu současných vědeckých zjištění i s jejich konkrétními dopady na potlačování stresu a fyzické bolesti, i na zvyšování úrovně subjektivně pociťovaného štěstí a posílení sounáležitosti.

Zajímají vás některé metriky workshopu Meditační techniky? 96 % účastníků uvedlo, že vyzkouší aspoň jednu meditační techniku začlenit do svého života, 85,71 % chce vyzkoušet dvě a více technik. Obsah workshopu získal průměrnou známku 9,13 z 10, lektor pak 9,12 z 10. Školením si prošlo 84 účastníků ze 2 korporací a 5 zemí.

Jak překonat krizi (NOVINKA 2018) – Workshop Jak překonat krizi slouží k lepší přípravě účastníků na zvládání potenciálních krizí, ať už v jejich soukromém či pracovním životě. Workshop staví na základních principech krizové intervence (psychoterapeutického přístupu) i na soudobých poznatcích o neurofyziologii mozku. Účastníci se zde seznámí s psychosomatickými dopady jednotlivých fází krizové reakce dle GPA (General Adaptation Syndrome) i s možnostmi, jak se s těmito somatickými projevy krize vyrovnat i jak jim předcházet. Díky sebezkušenostním prvkům se také naučí na nadcházející krize lépe připravit a zároveň identifikovat své silné stránky při zvládání krizových situací.

Anatomie změny – Workshop Anatomie změny seznámí účastníky s konkrétními nástroji pro účinné zvládání vlastních strachů ze změn i s metodami systematického plánování, přípravy, realizace a dokončování změn v pracovním i osobním životě, které využívají základních neuropsychologických mechanismů. Workshop přináší kombinaci teoretických poznatků, celé řady praktických příkladů a interaktivní individuální i skupinové práce s účastníky. Ti se zde srozumitelnou a snadno pochopitelnou formou seznámí s poznatky moderní psychologie, psychiatrie i neurovědy v oblasti vnímání a zvládání změn a pochopí lépe mechanismy, jakými jejich vlastní mozek reaguje na pasivní i aktivní změny, i to, jak mají ke změnám sami mají přistupovat, aby se na ně uměli co nejrychleji adaptovat či je sami dokázali co nejefektivněji zvládnout úspěšně dokončit.

Jak se spolu domluvit – Workshop Jak se spolu domluvit se zaměřuje na eliminaci stresu, který z mezilidské komunikace často pramení. Účastníci se během workshopu podrobně seznámí s teorií komunikace z pohledu fungování lidského mozku a díky celé řadě praktických nácviků a konkrétních ukázek budou moci identifikovat problémové okamžiky, které u nich opakovaně vedou k tomu, že komunikují jinak, než si přejí. Značná část programu se také věnuje sebepoznání, během kterého účastníci dostanou možnost porozumět tomu, jaké konkrétní momenty v jejich (nejen pracovní) komunikaci vedou k nedorozumění a proč je někteří lidé při komunikaci rozčilují. Díky tomu se naučí lépe vycházet se zákazníky, nadřízenými i kolegy a budou umět lépe předávat klíčové informace a sdělení ostatním.

Jak být v práci šťastný – Workshop Jak být v práci šťastný pomůže účastníkům být v současném zaměstnání šťastnější. Účastníci semináře pomocí řady sebezkušenostních cvičení budou moci lépe rozpoznat faktory, které jim narušuji jejich životní rovnováhu a prožívání štěstí v jejich současné práci i životě. Na semináři dostanou také řadu praktických tipů postavených na současných vědeckých zjištěních, jak se vydat na cestu k dosažení Work-life Balance, respektive raději životní harmonie, i jak být v životě – ať už v pracovním, osobním či spirituálním – spokojenější a šťastnější. Účastníci se také podrobně seznámí s významem smyslu v práci, a to nejen z pohledu psychoterapeutických směrů logoterapie či existenciální terapie, ale také z pohledu japonského přístupu ke sladění pracovních, osobních a spirituálních cílů zvaným ikigai (naplněný život). Ten je podle vědeckých výzkumů jednou z hlavních příčin, proč japonská populace má nejvyšší průměrný věk dožití na planetě a proč i ve stáří trpí Japonci, kteří mají ikigai, podstatně méně závažnými chorobami než příslušníci jiných národů.

Naše reference

 

Naše zkušenosti

Původní strategie naší společnosti stavěla na třech pilířích - komunikace, konzultace a vzdělávání. A těch se vlastně drží i teď, byť v jiném gardu. Stali jsme se špičkou v oblasti marketingové komunikace zejména B2B nástrojů a mnoho let pracovali pro české pobočky předních ICT firem i pro velké české společnosti.

Jádrem naší činnosti byli případové studie. Díky nim jsme mohli hovořit s top managementem či dokonce vlastníky 239 společností, mnohdy těch nejvýznamnějších ve svých oborech - třeba ve finančnictví, strojírenství, energetice, chemickém průmyslu, stavebnictví, zdravotnictví či potravinářství.

Získali jsme unikátní know-how a informace o českém pracovním prostředí, napříč odvětvými, napříč firmami různých velikostí. Vliv štěstí a spokojenosti zaměstnanců na výsledky firmy i na jejich soukromé životy byl zcela zjevný, ve všech společnostech. A to nás přivedlo k HR 2.0. Problematice štěstí a spokojenosti jsme se navíc začali věnovat i v oblasti osobního života, v rámci CSR projektu na pomoc single rodičům, a to již v roce 2013.

Níže najdete odkazy na naše související projekty

          

Kontakt

Kontaktní osoba

Ing. et Ing. Martin Zikmund
Jednatel společnosti
Tel.: +420 602 630 155
E-mail: martin.zikmund@nitana.cz Původně jsem pracoval jako novinář, vystudoval technickou školu a dělal chvíli vědu. Pak jsem přidal strategický management a začal se věnovat marketingové komunikaci pro technologické firmy. Založil jsem tuhle firmu. Ta se od začátku soustředila na marketingovou komunikaci, konzultace v oblasti strategického managementu a vzdělávání.

Během 15 let své kariéry jsem prošel stovky firem, potkal tisíce lidí, procestoval mnoho zemí, dostal se k meditaci, studiu psychologie, věnoval se několika neziskovým projektům. To mě i firmu přivedlo tam, kde jsme dnes. Nositelem strategické změny jsou lidé. Za klíčovými produkty firem stojí lidé. Ani smlouvu neuzavírá korporace A s korporací B, ale člověk s člověkem. I zákazníci jsou "jen" lidé. Svět se změnil, vše je dnes P2P - Person-to-Person. A proto by HR mělo být nejdřív lidské a teprve potom zdroje, protože nositelem změn a inovací jsou zas a jenom lidé.


Více o mě najdete na stránkách Nekouč.cz

Adresa

Nitana s.r.o.
Náměstí 14. října 1307/2
150 00 Praha 5 - Smíchov

Fakturační údaje

IČ: 28959752
DIČ: CZ28959752
Bankovní spojení: 2200097993/2010
IBAN: CZ3420100000002200097993
SWIFT: FIOBCZPPXXX
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 155974

Stojí za přečtení